Søk prosjektgave

For prosjektgaver kan du sende inn søknad hele året. Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

1. Om søkerenFyll inn en kortfattet beskrivelse av virksomheten.

Fyll inn en kortfattet presentasjon av prosjektet. Vær konkret og bruk færrest mulig ord. Hva går prosjektet ut på, hvorfor skal vi gi gave til akkurat dette formålet? Hva konkret skal pengene brukes til?

Beskriv hvilke delmål prosjektet dekker og hvordan. Dette feltet er valgfritt, men kan bidra til å styrke søknaden. Se oversikt over FNs bærekraftsmål her.

Fyll inn beløp det søkes om. Dette beløpet må gjenspeiles i finansieringsplanen som vedlegges lenger ned.

Om du søker på vegne av en virksomhet, legg inn organisasjonsnummer her.

Dersom ja, spesifiser dette nærmere i finanseringsplanen.

2. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

3. Kontonummer *

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for utbetaling av gave.

4. Vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 10 MB.

Legg ved siste årsregnskap, dvs. resultatregnskap, balanse og eventuelt noter. Om nødvendig, benytt "5. Andre vedlegg" nedenfor.

Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.

Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere eventuelle tilskudd og støtte fra andre bidragsytere / institusjoner, egne driftsmidler, lån fra bank osv.

Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet.

5. Andre vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

6. Samtykke